Och beim 5 vir 12 si mer an der nächster Phase vum Déconfinement ukomm, an dofir dierfe mer schonn nees 2 vun hinnen an de Studio ruffen fir d'Aktualitéit vun de leschten Wochen ze kommentéieren an déi aner 2 hu mer am Teletravail gelooss. d'Wierfel sinn gefall wien wouhinner kennt. Déi Vulnerabelst hu mer bäigeschalt also de Lucien Czuga an de Jacques Kapp. An am Studio den Al Ginter an den Gérard Valerius.

14-06-2020 5vir12

De Podcast fann der op