Covid-bedéngt ass bal alles anescht. Besonnesch elo an der Fuesent vermëssen vill Leit d'Cavalcaden an d'Fuesbaler.
Haut gëtt et ee spezielle Réckbléck vum Jean-Marc Sturm op dat wat sech virun 20 Joer esou gedoen huet.

20/02/2021 Aktualitéit virun 20 Joer

Ech perséinlech si jo nett därmoossen ee Fuesgeck. Mat et ginn der awer vill hei am Land.
Fir déi proposéieren ech wéi gesot Haut eng speziell Aktualitéit virun 20 Joer. RTL hat an den alen Ausstellungshalen um Kierchbierg déi 7. Fuesfiesta organiséiert.
Virun 20 Joer  war eise Franky Hippert nach Freelance. Hie war awer deemools schonn gutt fir speziell Reportagen

CUT

Ech soe just Franky Hippert.