Haut des Daags si mir am gaangen de Brexit ze verdauen. Virun20 Joer war et och d'Victoire vun den Euroskeptiker. Ee Réckbléck mam Jean-Marc Sturm

19/06/2021 Aktualitéit virun 20 Joer