Natierlech gouf och virun 20 Joer Nationalfeierdag zelebréiert - deemools mat méi Feierlechkeeten an Freedefeier wéi dëst Joer natierlech. Nieft der Zelebratioun vu Land a Leit hunn 2001 an der Aktualitéit och Debatten iwwert d'Prostitutioun an d'Nationalitéit dominéiert....
mee virop mol waren d'Leit deemools Enn Juni a Feier-Laun...de Roy Grotz kuckt zréck op d'Aktualitéit vu virun 20 Joer....

26/06/2021 Aktu. virun 20 Joer Reportage: Roy Grotz (online)