Covid-bedéngt huet den Horseca-Secteur heiheem laang Méint missen  d'Aktivitéiten quasi op Äis leeën. Virun 20 Joer goung et och ëm d'Aarbecht am Secteur . E Réckbléck mam Jean-Marc Sturm.

10/07/2021 Aktualitéit virn 20 Joer