Haut si mir mat Covid-19 geplot. Virun 20 war et d'Schwéngspescht....eng Sauerei sote se deemools. E Réckbléck mam Jean-Marc Sturm

13/11/2021 Aktualitéit virun 20 Joer