Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Berny Ley

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- Am Moment wënschen ech mir emol einfach eng laang Paus! Ech géif mir wënschen dass ech op enger Plage leien, wou net ze vill Leit si, wou eng Palm wär an ech kéint do gemittlech an enger ganzer Woch e Buch liesen. Ech hunn elo zanter Wochen a Méint Dag an Nuecht geschafft - dat wär elo wat ech mir als éischt géif wënschen!
- dass eis Gesellschaft vläicht alles verhal huet, wat se sech viru Méint, wéi mir agespaart waren, virgeholl huet, dass se méi solidaresch war, dass se méi een op deen aneren oppassen, dat mer vläicht iwwerleeën, wou mir wat kafen, net ëmmer dat Bëllegst siche ginn, dat mer all déi Saachen eben net vergiessen, well dat ass ëmmer d'Gefor, dass ee lues a lues, wann d'Saachen erëm gutt ginn, vergësst wéi et virun e puer Woche war
- ech hoffen dass och déi aner Leit sech wënschen an d'Vakanz ze kommen a vläicht eng Weltrees erëm geschwënn kënne maachen, wat jo alles den Ament nach méi komplizéiert ass