Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Nathalie Aach

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass eis Jugend erëm séier aus dem Wanterschlof erwächt an erëm Freed um Liewe kritt! Et ass fir si schonn net einfach eppes opzebauen an am Ament ass dat wierklech nach vill méi komplizéiert
- dass mir erëm séier eng gewëssen Normalitéit erreechen, mir nees all frou ginn, ee fir deen Aneren do sinn an haaptsächlech d'Solidaritéit vun de leschte Méint net vergiessen
- dass de Commerce an den Horeca-Secteur sech séier nees erhuelen, esou gutt ewéi méiglech iwwerliewen, och wa mir eis zum Deel nei mussen erfannen