Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Joëlle Decker

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- E grousse Wonsch ass, dass Europa méi zesummen hält an zesumme wiisst, well wann dat net geschitt, da gi mir vun Asien iwwerrannt
- Ech géif mir wënschen, dass net nach méi Geschäfter mussen hir Dieren zou maachen, wéinst dem massive Kaf um Internet. Duerfir: kaaft lokal! Eng Stad oder en Akafszenter ass dout, ouni Geschäfter!
- Dee gréisste Wonsch ass dass mir déi richteg Léieren aus dëser Kris zéien, dass eis Kanner och nach eng Zukunft hunn!