Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Isabelle Medinger

Dir hutt 3 Wënsch fräi..

- dass déi physesch Distanz, déi lo mer lo zu eise Matmënsche mussen halen, fir eis an déi Aner ze schützen, och am Stroosseverkéier agehale gëtt. Well och do kann e Sécherheetsofstand Liewe retten.

- dass déi douce Mobilitéit, déi lo am Confinement souvill Opdriff krut, och weiderhi wiisst an datt d’Automobiliste verstinn, dass d’Strooss net nëmme fir de motoriséierte Verkéier ass, mee fir all Formen vu Fortbeweegung, zemools déi dee kee Kaméidi maachen.

- ech géif mer méi Respekt an Toleranz ënnert de Leit wënschen, well et si Solidaritéit, Empathie an de kritesche Geescht déi eis weiderbréngen an net den Näid, d’Onzefriddenheet an d’Geltungssucht.