D'Bande Dessinées Serie "La Complainte des Landes perdues" ass fir d'éischt a 4 Albumen erzielt ginn, an ass séier eng Referenz an deem Genre ginn, scho laang éier "Game of Thrones" op der Tëlee een Thema war. D'Suite vun der Geschicht ass dunn an engem zweeten Zyklus erzielt ginn, an den Hexenzyklus erzielt u sech dat, wat virun der eigentlecher Geschicht geschitt ass.

15/01/2019 BD (dee laange Reportage iwwert Complainte des Landes perdues S03E02)