Da kritt Dir en nach fir Ouschtere geliwwert!

Business RTL 8.4.2020

Déi Lëtzebuerger Privatwënzer sinn nämlech och elo fir Iech do. Bestellt ganz einfach Äre Wäin a Crémant bei hire Betriber a si liwweren Iech de Wäin heem, also ouni direkte Kontakt. Dem Privatwënzer seng Arbecht zitt sech aus dem Wéngert, duerch de Wäikeller bis zum Marketing an der Vermartung, fir dass déi edel Drauwen de Wee bei de Client fannen. Dat ass an desen Zäiten elo méi schwéier, mee net onméiglech.

Iwwer Telefon a Mail sinn alleguer d’Privatwënzer fir Iech do a liwwert Iech gär, dat, wat Dir bestellt. Déi komplett Lëscht vun alle private Wënzerbetriber fann Dir op www.privatwenzer.info. Zanter 1966 setzt sech hire Verband a fir déi sozial a wirtschaftlech Interessen vun hire Memberen a fir d‘Förderung vun der Qualitéit vun hire Wäiner. 40% vun deenen 1300ha Lëtzebuerger Wéngert gi vun deene private Wënzer bewirtschaft, dat sinn 28 Drauweverkeefer a 50 Betriber, déi sech selwer vermaarten. An dat zanter Joer mat engem gemeinsamen Ziel: Qualitéit, wat sech bei „Domaine et Tradition“ an an hire Charta-Wäiner ausdrécken. Profitéiert dervun, grad elo fir Ouschteren!