Am COSL Magazin vum Team Lëtzebuerg, kuckt de Rich Simon zeréck op een interessanten Symposium deen déi leschte Woch an der Coque war. Do dernieft sinn awer och nach déi éischte World Beach Games een Thema....

24/10/2019 COSL Magazin 18h15 Simon