Um Eecherfeld ass gëschter Owend en Dackel fortgelaf.

Um Eecherfeld ass gëschter Owend en Dackel fortgelaf. De Mupp lauschtert op den Numm Mimi. Telefon 691 95 02 02