Zu Nidderkuer an der rue de l’Eglise ass de Moien eng gréng Perruche fortgeflunn. Informatioune si vir den 26 58 14 49