Kaz fonnt ginn

Eng immens heemlech, gro getigrecht Kaz ass virgëschter zu Knapphouschent agefaange ginn. Wéi et schéngt leeft se anscheinend scho méi laang dobaussen.
Wien dës Kaz vermësst, soll sech mellen um 691 92 30 92.