An der Rue de Neudorf an der Stad ass e schwaarz-wäisse Kueder, de Charly, fortgelaf. Hien ass zimlech fäertereg. Telefon 661 19 91 88