Zu Dikkrech ass eng wäiss Perruche fonnt ginn. De Villchen ass ganz heemlech. Telefon  621 149 638