Ivy

An der rue Kinnikshaff zu Wal gëtt zënter e Méindeg nom Ivy gesicht, enger zoutraulecher, schwaarz-wäisser Kaz vu 6 Méint. Telefon: 691 836 663

Lundi dernier Ivy, une chatte noire et blanche de 6 mois, s'est enfuie à la rue Kinnikshaff à Wahl. Elle est très câline. Téléphone: 691 836 663