Ades, Bruch / Brouch

Zënter gëschter Moien gëtt den Ades zu Bruch vermësst. Hien ass e wäissen, kastréierte Kueder mat e puer grousse, groe Flecken. De Schwanz ass och gro. Hien huet en Halsband un mat enger Telefonsnummer drop. Telefon: 691 907 513

Hier matin un chat, castré, blanc avec quelques grandes tâches grises, s'est échappé à Brouch. La queue d' Ades est aussi grise. Il porte un collier avec un numéro de téléphone. Téléphone: 691 907 513