Strummi, Suessem / Sanem

Nodeems de Strummi gëschter an der rue Joffroy zu Suessem um Schwanz blesséiert ginn ass, huet hie sech aus dem Stëbs gemaach. Hien ass e fäerteregen, rout-wäisse Kueder vun 10 Joer. Opfälleg ass säi gebrachene Schwanz. Telefon: 621 176 112

Hier Srummi, un chat blanc et orange, a été blessé à sa queue et ensuite il s'est enfui dans la rue Joffroy à Sanem. Il est craintif. Téléphone: 621 176 112