Ell

An der Industriezon zu Ell ass e kastréierte Kueder fonnt ginn. Hien ass schwaarz mat engem wäisse Fleck um Hals. Telefon 32 83 23 

Un chat noir castré a été trouvé à Ell. Il a une tâche blanche au cou. Téléphone 32 83 23