Nidderkuer/Niederkorn

De Ferdinand, e kastréiert Mini-Schwäin, gëtt zënter dem 16te Juni zu Nidderkuer vermësst. D'Giss ass rout-gesträift a gläicht e bëssen engem Wëldschwäin. De Ferdinand ass fäertereg. Telefon 691 584 003

Ferdinand, un cochon miniature castré, s'est échappé à Niederkorn le 16 juin. Il ressemble un peu à un sanglier. Ferdinand est plutôt peureux. Téléphone  691 584 003