Schifflange/Schëffleng

An der rue Albert Wingert zu Schëffleng gëtt nom Tiger gesicht, engem getigerte Kueder mat enger wäisser Schnuff a wäisse Patten. Hien ass verschmust, awer och e bësse fäertereg. Telefon  691 703 291 

Tiger, un chat tigré avec le museau et des pattes blanches, s'est échappé à Schifflange (Rue Albert Wingert) Il est très affectueux, mais aussi un peu peureux. Téléphone  691 703 291