Landdeckelsmouk, Hënsdref/Hunsdorf       Hond, Ettelbréck/Ettelbruck

Eng Landdeckelsmouk ass zu Hënsdref rue du cimetière fortgelaf. Deier ass ongeféier 13 cm grouss a 500 gr schwéier. Wien se fënnt, soll den Impy mellen.Ëm den 23. oder 24.06 muss sech se duerch d'Bascht gemaach. Telefon: 691 339 785

RTL

Et ass en Hond fonnt ginn an der route de Bastogne , no bei der Opfahrt Cité Lopert zu Ettelbréck. De Mupp gouf de moie géint 11 Auer fonnt. En huet keen Chip a kee Numm um Band, en ass eng 50 Zentimeter grouss, en ass gro an struppeg. E misst nach e jonken Hond sinn vu 6-7 Méint, verspillt, léif an zoutrauleg. En huet en Halsband un. Telefon: 621 787 512