Doncols/Donkels 

Zu Soller/Donkels um Kanal ass de Coco fortgeflunn, e gielen Nymphensittech. Hie gëtt zënter dem 3ten August vermësst.  Telefon 621 372 146 

A Soller-Doncols, Coco, un calopsitte jaune, s'est enfui le 3 août dernier. Téléphone 621 372 146