Weimschhaff/Weimershof

An der rue des Eglantiers an der Stad/Weimeschhaff ass de Mëtten eng Kaz fortgelaf. Si heescht Momo an et ass eng wäiss Shorthair.

Si ass schlank a weit eng 2,5 Kilo. Si ass immens fäertereg a se huet keen Halsband un. Telefon  0091 9902055554