Gucci, Kräizerbuch/Kreuzerbuch

Op der Kräizerbuch gëtt zanter 3 Deeg nom Gucci, enger klenger schwaarzer Kaz, gesicht. Telefon 621 785 501

Gucci, une petite chatte noire, a disparu à Kreuzerbuch, il y a 3 jours. Téléphone: 621 785 501