Weiswampach/Wäiswampech

Zu Wäiswampech leeft e klenge struppegen orange Mupp. Fir d'lescht ass e gesi ginn, wéi an an d'Richtung vum Séi gelaf ass. Fir weider Informatiounen kann een um Telefon 691 854 500 uruffen

Un petit chien orange a été aperçu à Weiswampach. Il semble se diriger en direction du lac. Pour plus d'informations, veuillez appeler le 691 854 500