Fani, Belair

D'Fani e Yorkshire Terrier ass um Belair, Val Sainte Croix fortgelaf. Zanter gëschter Moien 11 Auer gëtt den Hond vermësst a verstoppt sech héchstwarscheinlech bei den Haiser an den Hecken. D'Fani ass erëm doheem!