Osiris, Gaasperech/ Gasperich

Den 29.12.2022 ass den Osiris niewent der Escherstroos zu Gaasperech fortgelaf. Hien ass eng brong getigert Kaz an ass éischter roueg. Telefon 691 903 106

Le 29.12.2022, Osiris s'est enfui à côté de la route d'Esch à Gasperich. C'est un chat tigré brun et plutôt calme. Téléphone 691 903 106