Molly, Blaaschent/Blaschette

"Im Herbstfeld" zu Blaaschent ass gëschter Owend d'Molly, ee fäerteregen, schwaarze Mini-Spitz "Im Herbstfeld" fortgelaf. Telefon: 691 842 707

Molly, spitz nain, craintif, s'est enfui hier soir à Blaschette dans la rue "Im Herbstfeld". La couleur de sa robe est noire. Téléphone: 691 842 707