Willy, Recken/Reckange           Paco, Iechternach/Echternach

De Willy, een zoutraulechen, getigerte Kueder ass gëschter zu Reckeng fortgelaf. Wéinst enger Wonn um Réck huet hien ee roude "Body" un an hie brauch Medikamenter. Telefon: 661 890 225

De Paco, e Gropapagei ass  zu Iechternach an der route de Wasserbillig fortgeflun. Hien ass gro mat engem roude Schwanz an zimlech ängschtlech. Telefon: 26 72 07 27

RTL

A Reckange Willy, un chat tigré, câlin, s'est perdu hier dans la journée. Il porte un "body" rouge et il a besoin de prendre des médicaments dû à une blessure sur le dos. Téléphone: 661 890 225

Paco, un perroquet gris s'est envolé à Echternach de la route de Wasserbillig. Il est gri avec une queue rouge et peureux. Téléphone: 26 72 07 27