Schëffleng/Schifflange        Mutfert/Moutfort        

Gëschter ass géint 14.00 Auer an der rue des Fleurs zu Schëffleng ee jonken, léiwen, gro-getigerte Kueder fonnt ginn. Telefon: 691 649 687

Zu Mutfert leeft eng jonk, gro-getigert Kaz mat klengen, wäisse Flecken. Telefon: 661 241 182

Dans la rue des Fleurs à Schifflange un jeune chat, gris tigré, a été trouvé hier vers 14.00 heures. Téléphone: 691 649 687

Une jeune chatte gris-tigrée avec des petites tâches blanches a été trouvée à Moutfort. Téléphone:  661 241 182