Suergen a Froen gouf et am Virfeld vill, mä wéi ass d'Rentrée an der Grondschoul gelaf? Mir wollten Är Meenung héieren.

29/05/2020 Dir hutt d'Wuert