Haut um Weltkannerdag sinn et d'Kanner déi eise Politiker d'Froe stellen. De Moien hate mer schonn d'Familjeministesch Corinne Cahen, de Mëtteg war et um Edukatiounsminister Claude Meisch, an elo ass de Sportminister Dan Kersch beim Franky Hippert:

20/11/2020 Dir hutt d'Wuert: Dan Kersch