D'gratis Kannerbetreiung an déi non-formell Bildung, waren e Freideg de Muere Sujet an onsem "Dir hutt d'Wuert". Den Educatiounsminister Claude Meisch war live bei eis am Studio.

13/05/2022 Dir hutt d'Wuert