2016 haten déi Vereenten Natiounen d'Water Action Decade decidéiert, déi den 22. Mäerz 2018 agelaut gouf a bis Mäerz 2028 dauere soll. 2 Ziler sollen ëmgesat ginn: e bessert Wëssen iwwert de Waasser- a Gewässerschutz an déi domadder verbonnen Sustainable Development Goals vun der Agenda 2030 fir nohalteg Entwécklung an eng verstäerkte Kommunikatioun fir dës Ziler och ëmzesetzen. Et gëtt nämlech nach vill ze maachen.

22/03/2019 Weltwaasserdag 2019

Dofir steet de Weltwaassersdag dëst Joer och ënnert dem Motto "Leaving no one behind – water and sanitation for all" – "Keen zréckloossen - Waasser a Sanitärversuergung fir alleguer". Et géif Zäit ginn!