''Abrëllsgeck, Abrëllsgeck, stiech deng Nues an de Kéidreck!'' Sou sengt een och nach haut op dësem 1. Abrëll, op deem Dag wou et Traditioun ass een an den Abrëll ze schécken. Dat ass nach ëmmer e besonnesche Fury fir sou munch een, eise Sproochmates Alain Atten erkläert wéi dat fréiers war

01/04/2019 Abrëllsgeck