De mëttleren Intelligenzquotient ass iwwer Joerzéngten ëmmer gewuess, ma anscheinend gëtt elo de sougenannte "Flynn Effect" méi schwaach, an a verschiddene Länner schéngt den Duerchschnëtts-IQ souguer ze falen... wourunner läit dat dann? D'Michèle Schons huet nogesicht

21/01/2018 Firwat d'Intelligenz net weider klëmmt