... ass och dolaanscht. En Samschde wäert et awer enk gi, wann den Asteroid +1999 KW4" sou just laanscht eis Äerd fléie wäert.

23/05/2019 Knapp donieft...