An de Supermarchéen kritt ee se meeschtens verpaakt am Plastik - Paprika am Gréngen, Gielen an Rouden. Mee wat ënnerscheed déi dräi Zorten a wéi eng ass fir Gesondheet am beschten, Fabienne Zwally?

18/02/2019 Paprika - Gréng, Giel oder Rout?