Wéinst den Europawalen hate se missten e puer Wochen pausen, awer dofir ware se gëscht ëmsou méi motivéiert. Beim Dan Spogen waren de Lucien Czuga, Al Ginter, Jemp Schuster a Gérard Valerius

17-06-2019 5 vir 12 (Iechternach) 09h15