Si wiesselen sech Sonndes um 11h00 ëmmer mat de Journalisten vum Presseclub of, a kommentéieren dat wat et déi lescht 14 Deeg ze héieren, ze kucken an ze liese gouf. Beim Dan Spogen waren gëscht de Lucien Czuga, Al Ginter, Jemp Schuster an de Gérard Valerius.

17-06-2019 5 vir 12 (Genzefest) 14h20