Den "Dackelbléck" beim Hond - wien kënnt en net? A wien ass net schonn emol drop eragefall? Eppes dierf gesot sinn: D'Muppen, déi wëssen hoergenee wat se domadder mat bei eis bewierken.

19/06/2019 Wisou kuckt den Hond esou léif?

Laang rosen kann een hinnen net sinn. Dem léiwen Mupp, en huet et jo net express futti gemaach. Säin Temperament ass mat ëm duerch gaangen an dunn huet alt mol eis Schlapp dru missen gleewen. A wou drun leit dat? Meeschtens do drun, dass de Mupp genee weess, wéi en eis ëm de Fanger oder éischter gesot ëm d'Patt gewéckelt kritt. Eemol grouss d'Aen opmaachen, d'Aperhoer eropzéien an schonn huet ee Matleed mat him.

Ah beh, si sinn guer net sou domm. Well genee deen Dackelbléck hunn d'Hënn sech iwwert Jorhonnerten selwer bei bruecht an bei eis Mënschen ofgekuckt. Si gesinn nämlech an den Aen vum Mënsch, wat dee bei hinnen bewierkt. Virun allem de Faite, dass se d'Aperhoer eropzéien kënnen, géing Grousses beim Mënsch bewierken. Schonn am Joer 2013 huet eng Etüd bewisen, dass Hënn, déi hir Aperhoer am Asyl méi dacks an d'Luucht zeien, méi séier en neit Doheem fonnt hunn.

Eng ganz nei Etüd beleet awer elo, dass sech den Hond dës Fähegkeet eréischt ugeléiert huet, wéi en ugefaang huet zesummen mam Mënsch ze liewen. Fir dat erauszefannen hu se d'Muskulatur am Gesicht bei den Hënn a bei de Wëllef mateneen verglach. Dobäi hu se erausfonnt, dass se quasi identesch ass bis op der Héicht vun den Aen. Den Hond huet nämlech ee Muskel méi wéi de Wollef an zwar deen, deen dofir verantwortlech ass, dass den Hond seng Aperhoer eropzéien kann. D'Fuerscher ginn dovun aus, dass de Mënsch bewosst oder onbewosst, Hënn favoriséiert behandelt, déi mat hiren Aperhoer kënnen spillen an sou hunn sech d'Hënn dat no an no vuneneen ofgekuckt.