Mat der Roulotte an d'Vakanz. Dat ass net fir jiddereen eppes, zemools den Image den Haaptproblem vun de groussen Unhänger ass; gemittlech, eppes fir déi Al, schwéier ze fuere bei Wand a sou weider. D'Händler wëllen dat natierlech net gëlle loossen a kënnege fir 2020 eng helle Wull Nouveautéiten un.

11/09/2019 Caravan 2019: d'Zukunft vun de Roulotten

Méi Impressioune vum Caravan Salon 2019 gëtt et hei