Finnland ass bekannt fir säin innovative Schoulsystem. Schlecht schéngt déi modern Approche net ze sinn, well reegelméisseg ass dat nordeuropäescht Land ganz uewen dobäi beim Pisa-Test. D'Finne ginn elo nach e Schrëtt weider a schafen d'Schoulfächer of. De Jeff Dondelinger mat eventuellen Appell fir méi Innovatioun am Lëtzebuergesche Schoulsystem.

09/09/2019 Rentrée 1 - Keng Schoulfächer méi a Finnland

D'Iddi vu Fächer an der Schoul kënnt vum Johann Amos Comenius, deen am 17. Joerhonnert verlaangt huet, dat alleguerten d'Leit alles vun Allem léiere sollen. Kritik un der Opdeelung a Fächer vum Schoulunterrecht gëtt et genuch. Duerch d'Glidderung entsteet kee Gefill vir d'Zesummenhäng tëschent de Fächer. De Léierstoff gëtt isoléiert betruecht a gëtt der komplexer Welt net gerecht. Och féiert et zu sougenanntem Bulimie-Léieren, wou just fir en Test gebüffelt gëtt an dann erëm ganz schnell vergiess gëtt wat een geléiert huet. Ausserdeem sinn d'Fächer vill ze fokusséiert op d'Vermëttlung vu Wëssen. Am 21. Joerhonnert ass d'Wëssen liicht an ëmmer accessibel. Dofir wier et méi wichteg eng Struktur a Methoden ze vermëttelen.

A Finnland solle bis 2020 all d'Schoulfächer ofgeschaaft ginn an duerch d'Method vum 'Phänomen baséierte Léieren ersat ginn. D'Schüler sichen sech hei selwer e Schwéierpunkt a strukturéieren zesumme mam Léierpersonal d'Themen an d'Froestellungen di beaarbecht solle ginn. Loosse mir soen e Kand wëll e Vullenhaische bauen. Da muss et sech iwwert di verschidden Materialer informéieren. Methode vir d'Veraarbechtung vum Material musse fonnt ginn. Et gëtt gerechent wéi grouss di eenzel Deeler musse sinn an Informatiounen iwwert di verschidde Villercher gi nogeschloe. Dës Method huet gläich e puer Virdeeler. Éischtens kënnen d'Kanner hiren eegenen Interesse nogoen an zweetens kréien se bäibruecht de Léierprozess selwer ze organiséieren. Béides féiert dozou, datt d'Léiere méi Spaass mécht an Etüden hu bewisen, datt ee Wësse besser verhält wann ee Freed beim Léieren huet.

A Lëtzebuerg si mir awer wäit ewech vu sou revolutionäre Schoulmodeller. Ee vun de Grënn ass sécherlech d'Festhalen um Status Quo. Nom Motto „Wat mir net geschuet huet, schued och menge Kanner net.“ Eng aner Hürd ass d'Léierpersonal, wat eng gewësse Form vun Aarbecht gewinnt ass an sech net onbedéngt ëmstelle wëll.

De finnesche System misst jo net direkt kopéiert ginn, mee eise System, dee säin Ursprong am 17. Joerhonnert huet, kéint een dach mol iwwerdenken. Mol ofwaarden wéi et a Finnland da viru geet!