Vill Jogger lauschtere während dem Laf gäre Musek oder profitéiere vun deene sëllechen Jogging-Appen, déi et mëttlerweil gëtt. U sech gehéiert de Smartphone awer net an d'Hand ...

08/10/2019 Jogging: mat Handy am Grapp