No der Aarbecht heemgoen an entspanen ass een immens gutt Gefill. Ma dat ass net nëmme flott, mee och wichteg fir eis Gesondheet. Wéi laang des Pause mussen a sollte sinn, huet d'Julie Dupont.

29/11/2019 Aarbecht: genuch Auszäit ass wichteg

Schaffe goen ass ee wichtegen Deel vun eisem Liewen, ma et ass awer net alles. Ofstand kréien zur Aarbecht ass och wichteg. Dat ass natierlech scho méi laang bekannt, soss géifen et verschidde Gesetzer déi d'Rouzäit reguléiere jo guer net ginn.
 
Hei zu Lëtzebuerg huet de Salarié tëscht Schluss vum Aarbechtsdag an dem Ufank vun engem neien op mannst 11 Stonnen Paus zegutt. Dat ass esou am "Code de travail" virgesinn. Ausname ginn et natierlech, dacks op Plaze wou a Schichte geschafft gëtt. An Däitschland gouf elo ënnersicht wéi sech verkierzten Rouzäiten op eis Gesondheet auswierken. De Grond fir des Etude ass eng Diskussioun an eisem Nopeschland iwwert ee neit Aarbechtsgesetz. An do sinn och d'Rouzäiten een Thema. Respektiv eng eventuell Verkierzung heivunner.

D'"Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin" huet an hirer Etude erausfonnt, dass Leit déi op mannst eemol am Mount manner wéi 11 Stonne Rouzäit hunn, och méi ufälleg sinn fir eng Partie Problemer a Krankheeten. Virun allem Réckwéi, Problemer beim Schlofen an emotional Erschëpfung goufen hei ervirgestrach. Deementspriechend kloer ass och d'Conclusioun vun der Bundesanstalt. Hinne no géif eng Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten an eng Verkierzung vun de Rouphasen esou Problemer nëmme nach méi verstäerken. An doduerch d'Leeschtung vun den Employéen nëmme nohalteg verschlechteren.