Neit Joer, nei Virsätz! De Klassiker vun all de Joresvirsätz ass a bleift do wuel de Sport. Méi Sport oder iwwerhaapt erëm Sport ze maache, steet da bei villen op der Lëscht, mee gëtt net ganz konsequent ëmgesat.  D'Julie Dupont weess firwat een am Ufank de Sport och éischter fir d'Gehier mécht.

06/01/2020 Sport mécht een och fir d'Gehier!

Domat mengen ech elo net, dass der äert Gehier trainéiert, wéi mat Sudoku oder Logik-Tester. Mee wien eng Zäit laang keen, oder net reegelméisseg Sport gemaach huet, waart am Ufank mol eng länger Zäit, bis e Resultater gesäit. A fir déi meescht, ass réischt ee Resultat vum Sport do, wa méi a méi grouss Muskelen do sinn. A wann déi net kommen, ass ee schnell demotivéiert an denkt sech, dass dat Ganzt jo näischt bréngt.

Genee dat ass awer falsch. Well an eisem Kierper geschéien eng ganz Rei Saachen, déi mir net sou direkt matkréien.

Déi éischt Zäit verännere sech d'Muskele nämlech schonn. Just, dass se net direkt méi déck ginn, mee méi staark. Wat am Ufank immens wichteg ass fir de Kierper. Duerch kierperlech Inaktivitéit ginn d'Muskelen nämlech zréck. Ginn d'Muskelen erëm méi staark, musse mer eis upassen. An do kënnt dann eist Gehier mat an d'Spill. Dat muss sech och un déi nei Situatioun gewinnen. Well heeschen: wann d'Muskele méi staark ginn, muss d'Gehier léieren d'Muskele richteg ze steieren. Doduerch kann d'Gehier herno déi eenzel d'Muskelfaseren herno méi schnell a gläichméisseg aktivéieren.

Wa mer trainéieren bedeit dat och Stress fir d'Faseren vun den eenzele Muskelen. Doduerch ginn da Satellitenzellen aktivéiert. Déi  hëllefe beim Regeneréieren a beim Opbau. Mee se kënnen nach méi: sie maachen dass d'Muskelfasere méi déck ginn, an sollen och dozou bäidroen dass méi Muskelfaseren entstinn. Eréischt dann ass een um Punkt wou een och richteg gesäit wéi d'Muskele méi grouss gi sinn.